About


✌️
บล็อกนี้เอาไว้เป็นพื้นที่เล็กๆ ในการจดบันทึกความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบและอื่นๆ ตามความสนใจของข้าพเจ้า หน้าที่ง่ายๆของมันคือเขียนออกมาเพื่อไม่ให้ลืม และ เป็นประโยชน์กับคนอื่น …แค่นั้นเอง

Chanala Wilangka